ความสำคัญในการเรียนและทำความเข้าใจคอร์ดเพลง

การเริ่มศึกษาทำนองพร้อมกับคอร์ดเพลงนั้น นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับนักดนตรีมากหลายคนโดยตรง ส่วนทางด้านการจดจำพร้อมกับความเข้าใจนั้น คงจะเป็นไปในลักษณะของการศึกษา บวกกับความเข้าใจที่ไม่แตกต่างไปจากการเรียนรู้ในแบบอื่น ๆ นั่นเอง
 
เพราะถ้าหากได้ชื่อว่าเป็นศิลปินนักร้องหรือนักดนตรีแล้ว แวดวงดนตรีจะต้องมี ทำนองเพลง เสียงเพลง การขับร้อง คอร์ดเพลง ตลอดกระทั่งการผลิตผลงานเพลงภายในด้านต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กับเป็นชีวิตของนักดนตรีโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการริเริ่มเรียนรู้ทางด้านดนตรี สิ่งมากมาย เหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่ทำให้นักดนตรีมีชีวิตขึ้นมาได้ พร้อมกับนักดนตรีจำนวนมากจะต้องทำการศึกษาพร้อมกับเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จนทำให้เกิดความเข้าใจที่ต่างกัน และกลับเป็นความสามารถเฉพาะทางพร้อมกับเฉพาะบุคคล สำหรับการศึกษาคอร์ดเพลงจำนวนมาก นักดนตรีจะทำการศึกษาคอร์ดเพลงภายในแต่ละตัวเสียก่อน เพื่อจะทำความเข้าใจว่า คอร์ดแต่ละตัวมีความพิเศษยังไง และจุดไหนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดดีพร้อมกับจุดเด่น ส่วนคอร์ดตัวไหนที่มีคุณสมบัติพิเศษสุด มักจะแสดงความเด่นในตัวของมันออกมาได้อย่างเด่นชัดในระหว่างที่ท่วงทำนองพร้อมกับการบรรเลงเพลงยังคงมีอยู่ และสำหรับคอร์ดเพลงตัวไหนที่ดีเด่นแค่บางช่วง ก็จะแสดงความพิเศษภายในตัวมันออกมาแค่บางช่วงเช่นเดียวกัน
 
ส่วนคอร์ดใดที่จะทำหน้าที่คอยควบคุมให้บทเพลง ๆ หนึ่งมีความสำคัญขึ้นมาได้ตลอดทั้งบทเพลง ซึ่งความสำคัญของคอร์ดเพลงแต่ละตัวนั้น นักดนตรีจำนวนมากมักจะให้ความสำคัญแบบเป็นธรรม

Related Posts

Tags:
Category: