บทเพลงใหม่ที่มีขึ้นจากแรงดลใจที่ได้มาจากเพลงแต่เดิม

เพลงใหม่

เพลงใหม่ ๆ ที่อุบัติขึ้นได้นั้น อาจจะมีการเติมแต่งทำนองและประดับประดาคำร้องที่แตกต่างออกไป จนทำให้เกิดบทเพลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาเดียวกันโดยตรง ซึ่งการขับร้องท่วงทำนองที่ว่านี้ อาจทำให้ผู้ที่ติดตามรับฟังเกิดต้องการจะติดตามรับฟังบทเพลงใหม่ ๆ ที่แตกต่างขึ้นมามั่ง ผู้ทำการแต่งเนื้อเพลงพร้อมทั้งจังหวะเพลงของเพลงคงจะต้องคิดหนัก เพราะการที่จะสามารถสร้างสรรค์เพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้นั้น ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยทีเดียว เนื่องจากการรังสรรค์บทเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาในแต่ครั้ง จะต้องถูกปูพื้นฐานให้มีคุณภาพพร้อมกับประสิทธิภาพแบบพอประมาณ และเมื่อมีการจัดแต่งเสียงเพลงขึ้นมาใหม่อย่างเป็นทางการ ภายในส่วนของประสิทธิภาพและคุณภาพจะต้องมีความเด่นชัดและชัดเจนขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนั่นเอง
 
พร้อมกับที่มากไปกว่านั้นคือ การเลือกสรรหรือการค้นหาแรงดลใจของผุ้แต่งเพลงนั้น ในปัจจุบันแทบเป็นการค้นหาความบันดาลใจจากบทเพลงเก่า ๆ ที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว หรือกระทั่งบทเพลงจากเมืองนอก กับการค้นหาช่องทางภายในการผลิตเพลงแบบใหม่ ซึ่งในเมืองไทยยังคงไม่มีเพลงที่แตกต่างกลุ่มนี้ ผู้แต่งหรือผู้เขียนเพลงก็อาจจะต้องทำงานหนักพอควร ถึงแม้จะมีการปูขั้นพื้นฐานหรือแม้กระทั่งการได้รับความบันดาลใจ จากบทเพลงต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วแล้วประสบผลสำเร็จดังที่กล่าวมาข้างต้นก็ตาม เพราะว่าถ้าหากการเกิดแรงผลักดันที่ว่า สามารถหันเหให้ผู้แต่งเพลงถูกมองในแง่มุมที่แตกต่างไป จากความคิดเห็นที่มีการริเริ่มจากความบันดาลใจ ให้กลับเป็นความคิดชนิดที่ต้องการลอกเลียนแบบและทำตาม ก็อาจจะส่งผลเสียรุนแรงตามมามากเลยเชียวค่ะ

http://song.thaiza.com

Related Posts

Tags: