Category: ความรัก

ความรักเป็นบทเรียนที่ทำให้คนเกิดมุมมองที่แตกต่างกัน

ความรักในรูปแบบที่ตนเองใฝ่ฝันพร้อมกับปรารถนาที่จะค้นพบ กลายเป็นความรักที่ผู้คนจำนวนมากกลับไม่เคยค้นเจอตั้งแต่แรกเริ่ม เปรียบเสมือนเป็นการศึกษาลักษณะอุปนิสัยของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ซึ่งนับได้ว่าความรักที่ว่านี้กลายเป็นความรักที่สามารถถูกพบได้ยากแท้และหยั่งถึง บางคราวความรักก็ไม่ได้สอนให้คุณเป็นผู้โชคดี หรือเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โชคดีทางด้านความรักเสมอไป ในเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก หนังสือนี้กลับถูกเอามาใช้ได้เสมอในคนรักที่ไม่หวังจะยึดติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหากว่าความรักเป็นเรื่องที่สามารถคาดเดาได้ยากแท้ แต่ถ้าว่าคุณเองก็พยายามที่จะค้นพบมัน และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่คนดูโง่เขลากับเบาทางด้านความคิดโดยตรง     และภายในโลกนี้ยังคงมีคนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งคนกลุ่มนี้กลับไม่สนใจพร้อมกับให้ความสำคัญกับความรักเสียเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะผู้คนที่ปราศจากหัวใจและไม่มีความรัก กลายเป็นคนที่ต้องยืนอยู่บนโลกนี้อย่างอ้างว้าง ซึ่งตามหลักความจริงแล้วนั้น บนโลกใบกลมขนาดกว้าง กลับปราศจากมนุษย์คนใดที่จะสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยวได้

Continue reading